Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Kanon Muratoriego

     Kanon Muratoriego to najstarszy prywatny katalog ksiąg Nowego Testamentu. Pominięto w nim niektóre księgi: List do Hebrajczyków, List Jakuba, dwa Listy Piotra i Trzeci List Jana.
     Powstał w Rzymie, nie później niż w 180 r. po Chr. Znajduje się on w tzw. Fragmencie Muratoriego - pergaminowym dokumencie odkrytym przypadkowo w 1740 r. przez L. Muratoriego, bibliotekarza Ambrozjanum w Mediolanie. Pergaminowy fragment znajdował się w kodeksie łacińskim J101, pochodzącym z VIII w., ze słynnego klasztoru w Bobbio.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor