Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Peszitta

     Peszitta (syr. prosta, zwyczajna, powszechna) to przekład Pisma Świętego na język syryjski (rewizja tłumaczenia starosyryjskiego), który powstał ok. 400 r. po Chr. Pozostaje on Peszitta - imprimaturBiblią syryjskiego Kościoła prawosławnego, Kościoła wschodniego i maronitów.
     Tłumaczenie rozpoczęli syryjscy Żydzi (tworząc Pentateuch syryjski), ale dopiero po przejęciu go przez chrześcijan zostało dokończone. Obejmuje Stary Testament oraz Nowy Testament z wyjątkiem 2 i 3 Listu Jana, Listu Judy i Apokalipsy (żadna z tych ksiąg nie wchodziła w skład wczesnego kanonu syryjskiego). Pięcioksiąg był tłumaczony z języka hebrajskiego, a Prorocy i Pisma z greki (z Septuaginty), podobnie jak księgi Nowego Testamentu.
     Peszitta przetrwała w licznych manuskryptach (ok. 350 rękopisów NT, niektóre z nich pochodzą z V w.) z prawie nieskażonym tekstem. Najstarszym jej odpisem jest Kodeks Ambrosianus z VI/VII w.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor