Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Biblistyka

     Biblistyka to zespół dyscyplin naukowych, których celem jest ustalenie tekstu i poprawne odczytanie treści objawienia Bożego (orędzia) zawartego w Biblii. Zasady analizy Biblii muszą uwzględniać dwa aspekty tekstu: literacki (ludzki) oraz teologiczny (związany z natchnieniem).
     Współcześnie jest to bardzo rozwinięta dziedzina wiedzy obejmująca wiele dyscyplin, m.in. egzegezę, krytykę tekstu, hermeneutykę, teologię biblijną, archeologię biblijną, metody filologiczne i introdukcję (wstęp ogólny) do Pisma Świętego.
     Zachętą do współczesnych studiów biblijnych oraz swobodę badań stały się encykliki papieskie: Providentissimus Deus (Leona XIII, 1893 r.), Divino afflante Spiritu (Piusa XII, 1943 r.), konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II Dei Verbum (18.11.1965 r.) oraz dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" (1993 r.). W 1909 r. powstał również Papieski Instytut Biblijny kształcący wykwalifikowanych biblistów.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor