Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Krytyka tekstu

Biblia Hebraica Stuttgartensia - Księga Ezechiela     Krytyka tekstu to dziedzina biblistyki dążąca do zrekonstruowania pierwotnego brzmienia tekstów natchnionych.
     Badacze tekstu biblijnego wypracowali wiele reguł praktycznych pomagających dotrzeć do formy tekstu możliwie najbliższej oryginałom. Trzeba przy tym pamiętać, że reguły te nie mają wartości absolutnej, gdyż w konkretnych przypadkach dopuszczają wiele wyjątków. Można je więc stosować tylko w łączności z innymi kryteriami.
     Podstawowe reguły krytyki tekstu:
          - lekcja trudniejsza jest bliższa oryginałowi niż łatwiejsza, gdyż kopista mógł wyjaśniać tekst, który wydał mu się trudny ;
          - lekcja krótsza jest bardziej prawdopodobna niż dłuższa (ze względu na harmonizacje tekstów paralelnych), jednak lekcja krótsza może być skutkiem przeoczenia fragmentu tekstu);
          - tekst poświadczony większą liczbą rękopisów jest bardziej prawdopodobny (jednak nie wszystkie kodeksy cieszą się jednakowym autorytetem);
          - ważny jest wiek rękopisów (zasada bardzo względna);
          - kodeksy kosztowne, staranne są wiarygodniejsze niż odpisy dokonane pośpiesznie i służące prywatnym czytelnikom.
     Owocem badań krytycznych nad przekazami tekstu ksiąg świętych są wydania krytyczne Biblii.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor