Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Świątynia Jerozolimska

     Świątynia Jerozolimska stanowiła centrum życia narodowego Izraelitów od okresu monarchii (X w. przed Chr.) do jej ostatecznego zburzenia przez legiony rzymskie w 70 r. po Chr. Przejęła rolę Arki Przymierza, która była dla Żydów Szekina (obecnością Boga),Świątynia Jerozolimska - makieta miejscem, w którym Bóg był blisko ludu wybranego i objawiał mu się.
     Pierwszą świątynię w Jerozolimie wybudował Salomon w latach 970-930 przed Chr. została jednak zburzona przez Nabuchodonozora podczas najazdu babilońskiego w 587 r. przed Chr. Po powrocie z wygnania Izraelici pod wodzą Zorobabela podjęli odbudowę (515 r.), ale nie dorównywała on pięknem Pierwszej Świątyni. Król Herod, chcąc pozyskać sobie żydowskich poddanych, postanowił ją powiększyć i upiększyć. Prace rozpoczęto w 20 przed Chr., kontynuowano po śmierci Heroda do 10 r. po Chr. Świątynia, wbrew wyraźnemu zakazowi Tytusa, została spalona przez rzymskich żołnierzy 6 sierpnia 70 r. Do dziś zachowały się tylko szczątki jej murów (tzw. Ściana Płaczu).
     Współcześnie na miejscu Świątyni stoi tzw. meczet Omara (inaczej Kopuła Skały) z VII w. po Chr., a w południowej części terenu świątynnego - meczet al-Aqsa z VIII w.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor