Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Aleksandria

     Aleksandria to metropolia w Egipcie, położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na zachodnim krańcu delty Nilu. Miasto założył w 332 r. przed Chr. Aleksander Wielki. Pompejusza kolumnaWkrótce stało się ono stolicą kraju.
     Aleksandria była jednym z największych miast świata hellenistycznego, głównym portem i centrum wiedzy (słynna Biblioteka Aleksandryjska liczyła czterysta tysięcy tomów). Według Listu Arysteasza tu powstała Septuaginta. W Aleksandrii wypracowano też alegoryczną metodę interpretacji Pisma.
     Znaczną część milionowego zbiorowiska mieszkańców Aleksandrii stanowili Żydzi, którzy do I w. po Chr. tworzyli tu największe w świecie skupisko diaspory. Mimo to byli oni represjonowani przez Egipcjan. Aktom przemocy położył kres dopiero edykt cesarza Klaudiusza, który potwierdził wolność religijną Żydów w Aleksandrii. Pierwsze pewne świadectwa o istnieniu gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii pochodzą dopiero z II w. Wiadomo, że miejscowy Kościół ostro polemizował z rozwijającą się w Egipcie gnozą.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor