Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Megiddo

     Megiddo było ważnym starożytnym miastem położonym na równinie Ezdrelon w północno-zachodniej Palestynie. Identyfikuje się je ze współczesnym Tell el-Mutesellim. Zawdzięczało swe kluczowe znaczenie strategicznemu położeniu, dostępowi do świeżej wody i urodzajnej dolinie. Obok miasta przebiegały dwa ważne szlaki komunikacyjne: wojskowy i handlowy.
     Megiddo jest wzmiankowane w wielu tekstach egipskich (m.in. w listach odnalezionych w Tell el-Amarna), asyryjskich oraz w Biblii.
     Podczas wykopalisk na terenie miasta odkryto ślady kolejnych kultur: kananejskiej, hyksosów, egipskiej, filistyńskiej i izraelskiej. Izraelici zdobyli twierdzę dopiero za panowania Dawida. Salomon uczynił ją siedzibą jednego z dwunastu nadzorców i miejscem postoju garnizonu. Pod Megiddo zginął w 609 r. przed Chr. król Jozjasz w walce z faraonem Neko, usiłując przeszkodzić Egipcjanom w militarnej konfrontacji z Babilończykami.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor