Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Jerozolima

Jerozolimy plan     Jerozolima (miasto pokoju, pierwotne Szalem) to miasto położone na wapiennym płaskowyżu na wysokości 760 m n.p.m. Wzmiankowane jest w tekstach egipskich z XX w. przed Chr. i w listach z Tell el-Amarna z XIV w.
     Od 3000 r. przed Chr. okolice miasta zamieszkiwała ludność semicka. W XX w. przed Chr. tereny te zajęli Amoryci, którzy wybudowali fortecę. W X w. przed Chr. miasto podbił Dawid, czyniąc z niego stolicę swego państwa. Dzięki przeniesieniu Arki Przymierza Jerozolima stała się również centrum religijnym. Salomon wybudował Świątynię oraz otoczył miasto murem. W VIII w. przed Chr. wybudowano drugi mur chroniący nowo powstałą dzielnicę oraz wydrążono tunel doprowadzający wodę ze źródła Kopuła Skały i minaretGichon do sadzawki Siloe. Dwieście lat później Jerozolima została zburzona, a odbudowano ją po powrocie z wygnania.
     Herod Wielki przebudował Świątynię, wzniósł cytadelę i twierdzę Antonia dominującą nad miastem. W 44 r. po Chr. Agryppa I wybudował trzeci mur. Po pierwszym powstaniu żydowskim w 70 r. legiony rzymskie podbiły miasto, a w 135 r., po upadku powstania Bar Kochby przemianowano je na Aelia Capitolina i zakazano wstępu Żydom.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor