Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Efez

     Efez był jedną z najwspanialszych metropolii antycznych, portem, centrum handlowym i komunikacyjnym położonym w zachodniej Azji Mniejszej między Smyrną a Miletem, przy Efez - łuk i kolumnaujściu rzeki Caystros. W czasach rzymskich został stolicą prowincji Azja. Słynął z kultu Artemidy, dla której wybudowano wspaniałą świątynię - jeden z siedmiu cudów świata czasów hellenistycznych.
     W V-IX w. po Chr. ujście rzeki zamuliło się, odsuwając miasto od brzegu morza, przez co znaczenie Efezu zmalało.
     Miasto słynęło z filozofów, artystów, poetów, historyków i retorów. Ok. 51 r. po Chr. w Efezie powstała gmina chrześcijańska założona przez św. Pawła. Jeden z kanonicznych listów przypisywanych apostołowi, mówiący o Kościele jako o Mistycznym Ciele Chrystusa, jest adresowany do Efezjan.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor