Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Kodeks Synajski

     Kodeks Synajski (Sinaiticus) (oznaczany hebr. literą alef, bądź łacińskim S) jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych kodeksów. Klasztor św. KatarzynyPowstał w końcu IV w. w Egipcie lub Cezarei Palestyńskiej.
     Składa się z wielkich kart (43 x 38 cm) zapisanych w czterech kolumnach i zawiera niemal kompletny tekst grecki Starego Testamentu i pełny tekst Nowego Testamentu, z dołączonym Listem Barnaby i częścią Pasterza Hermasa.
     Kodeks Synajski odkrył w połowie XIX w. w klasztorze św. Katarzyny na Synaju Konstanty von Tischendorf. Mnisi pozwolili mu zabrać tylko 44 karty znalezionego przez niego dzieła, resztę zaś (303 karty) przekazali za jego radą carowi Aleksandrowi II do Petersburga. W 1933 r. kodeks zakupiło British Museum w Londynie i tam znajduje się on do dziś.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor