Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Samaria

     Samaria to stolica Królestwa Północnego zbudowana w IX w. przed Chr. przez Omriego, szóstego króla Izraela. Jej nazwa pochodzi od imienia Szomera, od którego Omri kupił ziemię. Samaria była Samaria - kolumnadapołożona na wzgórzu (ok. 920 m n.p.m.) w pobliżu ważnych szlaków handlowych, co sprzyjało jej rozwojowi. Tę samą nazwę stosowano do regionu, którego stolicą była Samaria.
     W 722 r. Samaria została zburzona, a jej mieszkańcy wysiedleni do Asyrii. Na ich miejsce najeźdźcy przesiedlili Chaldejczyków, od których wywodzą się późniejsi Samarytanie. W kolejnych latach miasto było wielokrotnie niszczone i odbudowywane. W 27 r. przed Chr. cesarz August podarował je Herodowi Wielkiemu, który otoczył miasto murami i wzniósł okazałe budowle w stylu rzymskim. Jednocześnie przemianował je na Sebaste (gr. odpowiednik łac. augusta - wzniosła). Współcześnie w pobliżu dawnej Samarii istnieje muzułmańskie osiedle Sebastija.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor