Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

W skład Królestwa Izraela po rozpadzie państwa
wchodziły terytoria dziesięciu pokoleń.
wchodziły tylko tereny należące do pokolenia Manassesa i Efraima.
wchodziły terytoria pokoleń, które opowiedziały się za Jerozolimą.
wchodziły terytoria pięciu pokoleń.
wchodził teren należący do pokolenia Judy i Beniamina.
wchodziły tereny Amorytów, Moabitów i Edomitów.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor