Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Herod Wielki był z pochodzenia
Idumejczykiem.
Grekiem.
Żydem.
Rzymianinem.
Nabatejczykiem.
abitą.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor