Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Lewici
stanowili rodzaj niższego duchowieństwa.
mogli wchodzić raz do roku do Świętego Świętych.
zawsze zajmowali lewą część świątyni czy synagogi.
byli mianowani przez arcykapłana.
przez całe życie nie ścinali włosów i nie pili wina ani sycery.
stanowili trzon armii żydowskiej.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor