Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Trzy kryteria: obrzezanie, posiadanie izraelskich przodków oraz przestrzeganie Tory
określały przynależność do narodu wybranego.
stanowiły powód odrzucenia człowieka przez rabinów.
były warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wejścia na teren Świątyni.
były spełniane przez wszystkich mieszkańców Jerozolimy.
umożliwiały mężczyźnie zawarcie małżeństwa z Żydówką.
wystarczały do przyjęcia do grona kapłanów.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor