Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz


upadku drugiego powstania żydowskiego
cesarz Hadrian zakazał Żydom wstępu na teren Judei.
odbudowano Świątynię Jerozolimską.
władzę w Palestynie przejął Bar Kochba.
wybudowano twierdzę Herodion.
Żydzi podjęli jeszcze jedną próbę narodowowyzwoleńczą.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor

000webhost logo