Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Diaspora żydowska w Aleksandrii powstała
w ostatnich wiekach przed Chr.
po wygnaniu babilońskim.
po pierwszym powstaniu żydowskim (w latach 70-tych po Chr.).
po rozpadzie monarchii na Państwo Południowe i Północne.
na skutek pierwszych prześladowań chrześcijan.
wokół mieszkającego tam rabbiego Ben-Akiby.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor