Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Pismo starohebrajskie
wykształciło się ok. X w. przed Chr.
wywodzi się z pisma egipskiego.
powstało ok. XV w. przed Chr.
zanikło w czasach monarchii.
Izraelici przejęli od Samarytan.
było w użyciu w niezmienionej formie aż do II w. po Chr.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor