Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Pierwsze zestawienie Tory, Proroków i Pism w całość nastąpiło
ok. 250 r. przed Chr., kiedy Antioch IV Epifanes dążył do zniszczenia Żydów i ich religii.
ok. 90 r. na soborze w Yawne.
podczas wygnania babilońskiego, gdy Izraelici potrzebowali wsparcia i umocnienia wiary.
w I w. po Chr. na skutek polemiki z chrześcijanami.
bezpośrednio po spisaniu Pięcioksięgu.
po powrocie z Egiptu, kiedy lud niewolników przekształcił się w naród wierny swojej Tradycji.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor