Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Podczas spisywania ksiąg świętych
zostały uwzględnione wszystkie tradycje zgodne z orędziem religijnym.
odrzucono wszystkie rozbieżne przekazy.
dbano o eliminowanie powtórzeń i niekonsekwencji.
odrzucono tradycje związane z Mojżeszem.
każde zdanie musiało być zaakceptowane przez specjalnego rabina-nadzorcę.
korzystano tylko z jednego nurtu tradycji.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor