Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

W księgach należących do zbioru Proroków Późniejszych
główny akcent został położony na prorocką krytykę teraźniejszości.
jest wiele odniesień do przeszłości.
nie występuje imię Boga.
zostały opisane początki przymierza Boga z Izraelem.
znajduje się wiele latynizmów.
jest wiele proroctw dotyczących życia konkretnych osób.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor

000webhost logo