Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Na skutek uproszczenia liter pisma kananejskiego Aramejczycy
stworzyli system liter pisanych na planie kwadratu.
uniezależnili się od kultury egipskiej.
usunęli z pisma wszelkie znaki diakrytyczne.
wykształcili pismo trójkątne.
upowszechnili pismo w całej Azji Mniejszej.
przyczynili się do zaniku pisma klinowego.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor