Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz


isy dotyczące mędrców ze wschodu, ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu czy żony Piłata występują tylko
w Ewangelii Mateusza.
w Ewangelii Jana.
w Liście do Kolosan.
w Ewangelii Łukasza.
w Ewangelii Marka.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor

000webhost logo