Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Ewangelie powstawały w następującej kolejności:
Marka, Mateusza, Łukasza i Jana.
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Jana, Marka, Łukasza i Mateusza.
Marka, Jana, Mateusza i Łukasza.
Łukasza, Marka, Jana i Mateusza.
Mateusza, Łukasza, Jana i Marka.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor