Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Znajomość kultury żydowskiej i greckiej umożliwiła Pawłowi
przeniesienie w świat pogan doświadczenia związanego z wcieleniem Syna Bożego.
przetłumaczenie Septuaginty.
przyjęcie chrześcijaństwa.
odwołanie się do cezara w sprawie swojego wyroku.
przyswojenie Talmudu na potrzeby pierwszych gmin chrześcijańskich.
zrozumienie i rozwój soteriologii.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor