Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Po edykcie mediolańskim cesarz Konstantyn
sfinansował sporządzenie 50 nowych kodeksów Nowego Testamentu.
zabronił Żydom wstępu na teren Judei.
wydał nakaz zniszczenia wszystkich ksiąg świętych znajdujących się w Jerozolimie.
ustalił kanon Nowego Testamentu.
polecił dokonać przekładu całego Pisma Świętego na język grecki.
odbudował Świątynię Jerozolimską.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor