Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Noematyka, heurystyka i proforystyka
są działami hermeneutyki biblijnej (teorii interpretacji tekstu).
wchodzą w skład krytyki tekstu.
są elementami historii redakcji.
to niemieckie szkoły egzegezy biblijnej zajmujące się wyjaśnianiem Pisma Świętego.
to nauki dążące do ustalenia tekstu najbliższego oryginałowi.
zajmują się literacką analizą tekstu.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor