Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

W XIII w. synody w niektórych krajach zabroniły wiernym posługiwania się innymi tłumaczeniami Biblii niż Wulgata
na skutek sukcesów sekt wykorzystujących fragmentaryczne przekłady.
w wyniku nasilenia się devotio moderna.
gdyż Kościół nie dostrzegał potrzeby głoszenia Słowa Bożego w językach narodowych.
na skutek upadku zainteresowania Pismem Świętym.
by ograniczyć grono osób znających tekst święty do elity duchowo-intelektualnej.
w wyniku schizmy wschodniej.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor