Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Pierwsi prokuratorzy rzymscy na terenie Palestyny
pojawili się ok. 6 r. przed Chr.
podlegali arcykapłanowi.
wywodzili się z mieszkańców Jerozolimy.
rezydowali w Tyberiadzie.
byli sprzymierzeńcami zelotów.
zostali ustanowieni bezpośrednio po przybyciu Pompejusza.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor